عید سعید فطر مبارک

1400-03-04 , 172 بازدید
عید فطر 1400
عید سعید فطر مبارک

شوال هلالش چو به اثبات رسیده است

یاران، رمضان رفت که امشب شب عید است

ای مطرب ما خوش بنواز از سر شادی

عید آمد و ما را به جهان نور امید است

یاران همگی نغمه شادی بسرایید

این عید سعید است و سعید است و سعید است
عید فطر مبارک

پرداخت آنلاین فرم عضویت خیرین کانل تلگرام