قرارداد همکاری بین موسسه خیریه معراج امام حسن مجتبی (ع)با شرکت آرین ساخت

1400-03-12 , 166 بازدید
قرارداد همکاری موسسه معراج امام حسن مجتبی (ع)با شرکت آرین ساخت جم
قرارداد همکاری بین موسسه خیریه معراج امام حسن مجتبی (ع)با شرکت آرین ساخت

قرار دادهمکاری بین موسسه خیریه معراج امام حسن مجتبی (ع) باشرکت آر ین ساخت به منظور راه اندازی کارگروه عمران موسسه جهت تعمیر و بازسازی منازل افراد تحت پوشش موسسات خیریه ،بهزیستی و کمیته امداد سطح استان تهران توسط مهندس متین زاده و مهندس جمشیدیان به امضاء رسید .

۱۰ خرداد ۱۴۰۰

متین زاده عنوان کرد : متقاضیان استفاده از این طرح میتوانند به موسسه مراجعه نمایند.

????روابط عمومی موسسه خیریه معراج امام حسن مجتبی ع

پرداخت آنلاین فرم عضویت خیرین کانل تلگرام