جلسه همکاری بین موسسه خیریه حضرت زینب درقرچک و موسسه خیریه معراج امام حسن مجتبی(ع)

1400-04-29 , 11 بازدید
جلسه همکاری بین موسسه خیریه حضرت زینب درقرچک و موسسه خیریه معراج امام حسن مجتبی(ع)
جلسه همکاری بین موسسه خیریه حضرت زینب درقرچک و موسسه خیریه معراج امام حسن مجتبی(ع)

جلسه همکاری و بازدید بین موسسه خیریه معراج امام حسن مجتبی علیه السلام و خیریه حضرت زینب قرچک به منظور همکاری های مشترک برگزار گردید.
۲۸ تیرماه ۱۴۰۰
????روابط عمومی موسسه خیریه معراج امام حسن مجتبی (ع)

????
@kheryiyemeraj
Www.kheyriye-meraj.ir

پرداخت آنلاین فرم عضویت خیرین کانل تلگرام