درمان اقتصاد =درمان جامعه

1400-03-05 , 188 بازدید
درمان اقتصاد
درمان اقتصاد =درمان جامعه

درمان اقتصاد = درمان جامعه .ادامه..

برای مبارزه با آسیب های اجتماعی و مبارزه با فقر و قرارگرفتن در مسیر پیشرفت و توسعه پایدار باید چند اصل مورد توجه قرار بگیرد:
✔یکی از اصلی ترین های آن فرهنگ است که تا فرهنگ استفاده درست از امکانات و موقعیت ها در جامعه از طریق آموزش و پرورش و رسانه ها تعلیم نشود هیچ چیز تغییر نخواهد کرد
✔دوم تا زمانی که اقتصاد پویا و اصولی نشود تزریق پول و دادن وام های گوناگون به بخش تولید حتی با بهره کم و یا حتی بی بهره دردی از تولید کم نخواهد کرد ک تنها راه راه اندازیمجدد کارخانه های تولیدی کاهش قیمت حامل های انرژی و معافیت های گمرکی مواد اولیه و مالیات با نظارت درست است تا محصول تولیدی آن قابل رقابت با محصولات خارجی گردد و صادرات و فروش داخلی قابل توجیه باشد
1. ✔سوم استفاده بهینه از ظرفیت صنعت گردشگری کشور که از لحاظ اقلیم و تمدن ،ایران بهترین شرایط جذب گردشگر خارجی و داخلی را داراست و باعث واردات ارز بیشتر شده و به واسطه صادرات کالاهای داخلی و خدماتی قیمت ارز کاهش چشمگیری پیدا خواهد کردکه باعث اشتغالزایی و رونق اقتصادی در جامعه میگردد و بالتبع مشکلات و آسیب های اجتماعی به واسطه ایجاد امنیت شغلی و افزایش امید به زندگی، کاهش چشمگیری پیدا میکند که موجب تیمار جامعه بیمار ما خواهد بود.
با توجه به این امر که امروز بخش عمده اقشار آسیب پذیر جامعه توسط خیرین حمایت میشوند و اقتصاد بیمار باعث کم شدن توان خیرین گشته که چشم انداز خوبی برای آینده کشوری دارای فرهنگ و تمدن و ثروت بزرگ نخواهد بود.
✍امیرعلی متین زاده

پرداخت آنلاین فرم عضویت خیرین کانل تلگرام