بازدید و تقدیر معاونت اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان ری

1400-06-03 , 384 بازدید
بازدید و تقدیر معاونت اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان ری
بازدید و تقدیر معاونت اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان ری

به مناسبت ۲۲ مرداد روز جهانی تشکل ها طی جلسه از موسسه خیریه معراج امام حسن مجتبی(ع) توسط معاونت اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان ری بازدید و از ۳۱ سال خدمت صادقانه آن تقدیر شد .

مهندس امیرعلی متین زاده راه حل کاهش آسیب هاي اجتماعي و مبارزه بابزهراهکارهای را همکاری مسقیم نهادهای حمایتی و نظارتی در کلونی های آسیب و پیشگیری عنوان کرد .

????روابط عمومی موسسه خیریه معراج امام حسن مجتبی(ع)

????
@kheryiyemeraj

پرداخت آنلاین فرم عضویت خیرین کانل تلگرام