قرارداد همکاری بین موسسه خیریه امام حسن مجتبی (ع)با آزمایشگاه پزشکی ری

1400-03-19 , 202 بازدید
قرارداد همکار بین موسسه خیریه امام حسن مجتبی(ع)و آزمایشگاه پزشکی ری
قرارداد همکاری بین موسسه خیریه امام حسن مجتبی (ع)با آزمایشگاه پزشکی ری

 

قرار دادهمکاری بین موسسه خیریه معراج امام حسن مجتبی (ع) با آزمایشگاه پزشکی ری به منظور حمایت های درمانی در کارگروه درمان موسسه از افراد تحت پوشش موسسات خیریه ،بهزیستی و کمیته امداد سطح استان تهران توسط مهندس امیرعلی  متین زاده نائب ریس موسسه و دکتر از قندی مسول آزمایشگاه  پزشکی ری به امضاء رسید .

۱۸ خرداد ۱۴۰۰

 

????روابط عمومی موسسه خیریه معراج امام حسن مجتبی (ع)

#آزمایشگاهپزشکیری

????
@kheryiyemeraj

پرداخت آنلاین فرم عضویت خیرین کانل تلگرام