عاقبت به خیر شدن

1400-03-04 , 189 بازدید
خدایا آخر وعاقبت ما را به خیرکن
عاقبت به خیر شدن

ميگويند خداوند داستان ابليس را تعريف کرد تا بدانی که نميشود به عبادتت، به تقربت، به جايگاهت اطمينان کنی
خدا هيچ تعهدی برای آنکه تو همان که هستی بمانی، نداده است
شايد به همين دليل است که سفارش شده، وقتی حال خوبی داری و ميخواهی دعا کنی، يادت نرود عافيت و عاقبت به خيری ات را بطلبی ...

خدایا دوستانم را در پناهت قرار بده و
آخر و عاقبت کارهای ما را ختم به خیر کن
حال خوب نصیب دل های مهربونتون ♡

پرداخت آنلاین فرم عضویت خیرین کانل تلگرام