تشکیل گروه حامیان تهران

1399-07-19 , 24 بازدید
???? جلسه تشکیل گروه حامیان تهران با حضور مدیران انجمن های خیریه محلات سطح تهران و موسسه خیریه معراج امام حسن مجتبی (ع) با موضوع توانمد سازی و رفع مشکلات درمانی و اجتماعی نیازمندان محلات با نگاه کیس محوری برگزارشد . ۳۱ شهریور ۹۹ ????روابط عمومی موسسه خیریه معراج امام حسن مجتبی (ع) ???? @kheryiyemeraj Www.kheyriye-meraj.ir
تشکیل گروه حامیان تهران


???? جلسه تشکیل گروه حامیان تهران با حضور مدیران انجمن های خیریه محلات سطح تهران و موسسه خیریه معراج امام حسن مجتبی (ع) با موضوع توانمد سازی و رفع مشکلات درمانی و اجتماعی نیازمندان محلات با نگاه کیس محوری برگزارشد .

۳۱ شهریور ۹۹

????روابط عمومی موسسه خیریه معراج امام حسن مجتبی (ع)

????
@kheryiyemeraj
Www.kheyriye-meraj.ir

پرداخت آنلاین فرم عضویت خیرین کانل تلگرام