تبریک روز دفاع مقدس

1399-07-19 , 26 بازدید
[ Photo ] دفاع مقدس وصلح نام‏ آشناترین واژها در قاموس حماسه‏ های عزت آفرین ایران است که خاطرات دلاوری‏های آن، در تاریخ شکوهمند چند هزار ساله این دیار به یادگار مانده وخواهد ماند ایران هرگز به منظور فزون‏خواهی و قدرت‏ طلبی وارد عرصه جنگ نشد بدینوسیله آغاز هفته دفاع مقدس و روز جهانی صلح را برتمامی ایثارگران ،جانبازان ،جامعه پزشکی ، مهندسین و مردم شریف ایران بزرگ که چون آرش کمانگیر جان برکف برای دفاع از آب و خاک میهن با خلوص نیت به پیکار پرداختند تبریک وتهنیت عرض میکنم و دستان تمام عزیزانی که برای صلح و دوستی بین ملت ها تلاش میکنند به گرمی میفشارم که همانقدر که دفاع از جان و مال و ناموس وطن برهر کس واجب است تلاش درجهت رسیدن به توسعه پایدار و صلح در سایه آرامش و دوستی برای پیشرفت هر کشور و ملت لازمه حیاط است چه خوش گفت فردوسی پاکزاد که رحمت برآن تربت پاک باد «بسی نامداران که بر دست من تبه شد به جنگ اندر آن انجمن مرا سیر شد دل زجنگ و بدی همی جُست خواهم ره ایزدی کنون دانش و داد باز آوریم بجای غم و رنج ناز آوریم. ✍️علی اصغر متین زاده دبیر خیرین منطقه ۲۰ شورارفرمانیه Www.kheyriye-meraj.ir
تبریک روز دفاع مقدس

[ Photo ]
دفاع مقدس وصلح نام‏ آشناترین واژها در قاموس حماسه‏ های عزت آفرین ایران است که خاطرات دلاوری‏های آن، در تاریخ شکوهمند چند هزار ساله این دیار به یادگار مانده وخواهد ماند
ایران هرگز به منظور فزون‏خواهی و قدرت‏ طلبی وارد عرصه جنگ نشد
بدینوسیله آغاز هفته دفاع مقدس و روز جهانی صلح را برتمامی ایثارگران ،جانبازان ،جامعه پزشکی ، مهندسین و مردم شریف ایران بزرگ که چون آرش کمانگیر جان برکف برای دفاع از آب و خاک میهن با خلوص نیت به پیکار پرداختند تبریک وتهنیت عرض میکنم و دستان تمام عزیزانی که برای صلح و دوستی بین ملت ها تلاش میکنند به گرمی میفشارم که همانقدر که دفاع از جان و مال و ناموس وطن برهر کس واجب است تلاش درجهت رسیدن به توسعه پایدار و صلح در سایه آرامش و دوستی برای پیشرفت هر کشور و ملت لازمه حیاط است
چه خوش گفت فردوسی پاکزاد
که رحمت برآن تربت پاک باد

«بسی نامداران که بر دست من
تبه شد به جنگ اندر آن انجمن
مرا سیر شد دل زجنگ و بدی
همی جُست خواهم ره ایزدی
کنون دانش و داد باز آوریم
بجای غم و رنج ناز آوریم.

✍️علی اصغر متین زاده
دبیر خیرین منطقه ۲۰
شورایار فرمانیه 

Www.kheyriye-meraj.ir

پرداخت آنلاین فرم عضویت خیرین کانل تلگرام