مشاوره

مسئولان متخصص این بخش با بررسی رفتار فردی و اجتماعی کلیه افراد خانواده های تحت پوشش و با توجه به ناهنجار های موجود در جامعه ، از از طریق برگزاری جلسات مشاوره در محل راهنمایی لازم را به مددجویان ارائه می نماید . پیگیری و مداومت در این مسیر باعث ارتقا سطح فرهنگی مددجویان ، استفاده بهینه از توانایی های شخصی و در نهایت رشد کیفی زندگی ایشان میگردد .

مشاوره

مشاوره

ازدواج

ازدواج


برای ثبت درخواست باید وارد شوید.
ورود | ثبت نام
پرداخت آنلاین فرم عضویت خیرین کانل تلگرام