جهیزیه

این موسسه به دو صورت به تأمین جهیزیه اقدام می نماید:

  • الف ) برای مددجویان تحت پوشش و نیازمند از طریق منابع درآمدی و خیرین نیکوکار اقدام به تهیه جهیزیه می نماید که شامل 30 قلم کالای اساسی می باشد .
  • ب) برای جوانانی که از لحاظ مالی استطاعت لازم را ندارند و با معرفی نامه از ادارات و سازمانها به این موسسه معرفی می شوند از طریق دریافت بخشی از مبلغ (10500میلیون تومان ) اقدام به تأمین جهیزیه کامل که شامل 30 قلم کالای اساسی می باشد می نماید .
جهیزیه

برای ثبت درخواست باید وارد شوید.
ورود | ثبت نام
پرداخت آنلاین فرم عضویت خیرین کانل تلگرام