جلسه همکاری و هم افزایی بین موسسه خیریه معراج امام حسن مجتبی(ع)وبهزیستی

1400-04-22 , 15 بازدید
جلسه همکاری بین موسسه و بهزیستی
جلسه همکاری و هم افزایی بین موسسه خیریه معراج امام حسن مجتبی(ع)وبهزیستی

جلسه همکاری و هم افزایی بین موسسه خیریه معراج امام حسن مجتبی (ع) و بهزیستی استان تهران به منظور ارائه خدمات هرچه بهتر به اقشار آسیب پذیر نیازمند و معلولین استان تهران با حضور مهندس متین زاده نایب ریس موسسه ، دبیر خیرین منطقه ۲۰ و مهندس خادم معاونت توانبخشی بهزیستی استان تهران و کارشناس مربوطه برگزار شد .

۱۳ تیر ماه ۱۴۰۰

????روابط عمومی موسسه خیریه معراج امام حسن مجتبی (ع)

????
@kheryiyemeraj

پرداخت آنلاین فرم عضویت خیرین کانل تلگرام