بازدید از کارگاه اشتغالزایی توسط جناب مهندس متین زاده

1400-05-10 , 337 بازدید
بازدید از کارگاه اشتغالزایی
بازدید از کارگاه اشتغالزایی توسط جناب مهندس متین زاده

بازدید از کارگاه اشتغالزایی توسط مهندس امیر علی متین زاده نایب ریس موسسه خیریه معراج امام حسن مجتبی علیه السلام به منظور ارتقاء سطح همکاری های بیشتر انجام شد.
۴ مرداد ۱۴۰۰

????روابط عمومی موسسه خیریه معراج امام حسن مجتبی ع

????
@kheryiyemeraj
Www.kheyriye-meraj.ir

پرداخت آنلاین فرم عضویت خیرین کانل تلگرام