بازدید از کارگاه اشتغالزایی توسط جناب مهندس متین زاده

1400-05-10 , 13 بازدید
بازدید از کارگاه اشتغالزایی
بازدید از کارگاه اشتغالزایی توسط جناب مهندس متین زاده

بازدید از کارگاه اشتغالزایی توسط مهندس امیر علی متین زاده نایب ریس موسسه خیریه معراج امام حسن مجتبی علیه السلام به منظور ارتقاء سطح همکاری های بیشتر انجام شد.
۴ مرداد ۱۴۰۰

????روابط عمومی موسسه خیریه معراج امام حسن مجتبی ع

????
@kheryiyemeraj
Www.kheyriye-meraj.ir

پرداخت آنلاین فرم عضویت خیرین کانل تلگرام