درمان

خیریه توانسته با توجه به همکاری مساعدت 17 پزشک و چند درمانگاه و بیمارستان در جهت رفع مشکلات درمانی و پزشکی مدد جویان اقدامات قابل توجهی را به انجام برساند .

زنان و مامایی

زنان و مامایی

آزمایشگاه

آزمایشگاه

بینایی سنجی

بینایی سنجی

دندان سازی

دندان سازی

ام آر آی

ام آر آی

سونوگرافی

سونوگرافی

پزشک داخلی

پزشک داخلی

سی تی اسکن

سی تی اسکن

پزشک عمومی

پزشک عمومی

چشم پزشکی

چشم پزشکی

شنوایی سنجی

شنوایی سنجی

دندان پزشکی

دندان پزشکی

حلق و بینی

حلق و بینی

ترک اعتیاد

ترک اعتیاد


برای ثبت درخواست باید وارد شوید.
ورود | ثبت نام
پرداخت آنلاین فرم عضویت خیرین کانل تلگرام